Historia Szczawnicy

Autor posta: Schronisko Trzy Korony , Dodano: 08 kwietnia 2019

Pierwsze informacje o osadzie zlokalizowanej w miejscu dzisiejszego miasteczka pochodzą z początku XV wieku i informują o przekazaniu Abrahamowi Goszycowi przez króla Władysława Jagiełło Szczawnicy Wyżnej i Niżnej. Sama nazwa miejscowości zaczerpnięta została od prawdziwego dobra tych terenów, a mianowicie kwaśnych wód, które przez okolicznych mieszkańców nazywane były szczawami.

Jak powstawało uzdrowisko z prawdziwego zdarzenia?

Wyjątkowe właściwości tych wód przyczyniły się do powstania w tym miejscu uzdrowiska z prawdziwego zdarzenia. Domy dla kuracjuszy zaczęto budować w latach 20-tych XIX wieku, a do rozwoju miejscowości przyczyniło się ogromne zaangażowanie rodziny Szalay. W 1839 roku Józef Stefan Szalay przejął zarząd na terenem Szczawnicy i pod jego opieką uzdrowisko zaczęło się intensywnie rozwijać.

Pod kuratelą rodziny Szalay powstały tu łazienki, a także pierwsze pensjonaty i budynki zdrojowe, jak również unowocześniony został istniejący już Park Zdrojowy. W połowie XIX wieku uzdrowisko zaczęło rozkwitać, gdy przybył do niego jako zarządca Józef Dietl – lekarz oraz propagator polskich uzdrowisk. Przed śmiercią zapisał on zarząd nad terenem krakowskiej Akademii Umiejętności. Miejscowość rozsławiona została za sprawą „Dworku Gościnnego” oraz malowniczego parku. Na początku XX wieku własność przeszła na hrabiego Adama Stadnickiego, za którego czasów infrastruktura zyskało na nowoczesności – powstało między innymi nowatorskie inhalatorium z komorami pneumatycznymi.

W latach 50-tych XX wieku uzdrowisko zostało upaństwowione, a władze powołały Państwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Szczawnica, w którym leczono głównie choroby zawodowe górników oraz hutników. W latach 60- tych XX wieku Szczawnica uzyskała prawa miejskie. Współcześnie idea rozwoju uzdrowiska jest ciągle żywa, a w parze z rozwojem bogatej już oferty zabiegów leczniczych idzie koncepcja rozwoju zaplecza kulturowego. Pieczę nad pracami mają spadkobiercy hrabiego Adama Stadnickiego – rodzina Mańkowskich, która inwestuje w nowe, pomysłowe rozwiązania i inicjatywy uzdrowiska.